Activiteiten door en voor bewoners.


Stichting Wijkorganisatie Aldlân heeft als doel het ondersteunen van sociaal culturele activiteiten ten behoeve van een sociaal en cultureel verantwoord leefklimaat in de wijk Aldlân. De stichting tracht dit doel onder andere te bereiken door het laten organiseren van activiteiten en zo nodig het subsidiëren daarvan. De wijkorganisatie draait dan ook geheel op initiatieven vanuit de wijk. Iedere activiteit die wordt aangeboden wordt dan ook niet door de wijkorganisatie georganiseerd, maar door wijkbewoners en mensen die de wijkbewoner iets hebben te bieden. Een groep vrijwilligers houdt daarvoor het Wijkgebouw Froskenburch draaiende. Ook u kunt gebruik maken van het wijkgebouw, mits uw activiteit niet besloten is, maar wijkbewoners de mogelijkheid biedt om deel te kunnen nemen aan eenmalige of terugkerende activiteiten bedoeld voor kinderen, tieners, volwassenen, ouderen of voor alle leeftijden.  >Online contact

Wijkgebouw voorlopig 's avonds gesloten!
Zoals velen van u reeds gemerkt zullen hebben is ons wijkcentrum op de avonden gesloten. De komende maanden zal dit zo blijven omdat we bezig gaan met het verbeteren van de organisatie, het aanvullen van het bestuur en het samenstellen van een brede ploeg vrijwilligers. Op deze manier willen we werken aan een gezonde toekomst voor ons wijkgebouw. Zo’n proces veel kost tijd en die tijd gaan we nemen. Helaas voor de mensen die op de avond niet meer gebruik kunnen maken van ons centrum. Maar het is even niet anders. 
Het bestuur van de Wijkorganisatie Aldlân. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>Activiteiten Palet<
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>Activiteiten Dorpskerk Huizum<
------------------------------------------------------------------------------------------------

Binnenkort in Aldlân

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
Activiteiten overzicht Froskenburch en Aldlân Algemeen

In juli en augustus heeft de wijkorganisatie 
een zomerstop en is het wijkgebouw gesloten.

De activiteiten van Dorkskerk Huizum vind u >hier<
Activiteiten in Friesland vind u >hier<
De actuele openingstijden van Wijkcentrum Froskenburch vind u >hier

Klik op de activiteit voor meer informatie.

MAANDAG
09.00 - 23.00  Geen activiteiten

DINSDAG
09.00 - 11.30  Biljarten (wijkgebouw) 
09.30 - 11.30  Computerinloop senioren (wijkgebouw) vanaf sept.
09.30 - 11.30  Haak aan. Haakgroep (wijkgebouw)
14.00 - 16.00  Meidenclub groep 6 - 8 (wijkgebouw)

WOENSDAG
09.15 - 10.15  TopFit dames (Gymlokaal Raaigras)
14.00 - 16.00  Tienerinloop (wijkgebouw) 
15.30 - 16.30  Streetdance/HipHop 7-9 jaar (wijkgebouw)
16.30 - 17.30  Streetdance/HipHop 10-12 jaar (wijkgebouw)
17.30 - 18.45  Streetdance/HipHop 13-16 jaar (wijkgebouw)

DONDERDAG
09.00 - 11.30  Biljarten (wijkgebouw) 

VRIJDAG
09.00 - 23.00  Geen activiteiten

ZATERDAG
10.30 - 17.00  Sint Nicolaas Intocht Aldlân op 24 november
11.00 - 12.30  Kinderkleding/Speelgoedbeurs (wijkgebouw) op 10 maart
14.00 - 16.30  KinderBingo (wijkgebouw) vanaf september ??

Wijzigingen voorbehouden
------------------------------------------------------------------------------------------------

Openingstijden Wijkgebouw

In juli en augustus heeft de wijkorganisatie 
een zomerstop en is het wijkgebouw gesloten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkgebouw voorlopig 's avonds gesloten!
Zoals velen van u reeds gemerkt zullen hebben is ons wijkcentrum op de avonden gesloten. De komende maanden zal dit zo blijven omdat we bezig gaan met het verbeteren van de organisatie, het aanvullen van het bestuur en het samenstellen van een brede ploeg vrijwilligers. Op deze manier willen we werken aan een gezonde toekomst voor ons wijkcentrum. En zo’n proces kost tijd en die tijd gaan we nemen. Helaas voor de mensen die, waarschijnlijk tot de zomervakantie, op de avond niet meer gebruik kunnen maken van ons centrum. Maar het is even niet anders. 
Het bestuur van de Wijkorganisatie Aldlân. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wij zijn altijd gesloten op:
Oudejaarsavond, Nieuwjaarsdag, Bevrijdingsdag, Kerstdagen, Paasdagen, Hemelvaartsdag, Pinksterdagen, Koningsdag en de zomervakantie. 

Wijzigingen voorbehouden!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactgegevens Stichting Wijkorganisatie Aldlân

CORRESPONDENTIE / CONTACT:
Stichting Wijkorganisatie Aldlân
Salomonszegel 99
8935 SC Leeuwarden
Telefoon Wijkgebouw: 058-2882010 (tijdens openingstijden)
Email: 
wijkcentrumaldlan@gmail.com

SECRETARIAAT / ALGEMENE VRAGEN:

Email: secretariaat.aldlan@gmail.com

> Contact Bestuur
> Contact Webbeheerder

ZAALBESPREKING:

Klik >hier< voor meer informatie over de zalen en de prijzen.

Voor vragen over bepaalde activiteiten kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke persoon. Deze vind u >hier

BANKGEGEVENS (Rabobank):
Bankrekening: NL98 RABO 0395469813
Voor giften/donaties: NL79 RABO 0395469864

KAMER VAN KOOPHANDEL:
KvK nummer: 41002518
Vestigingsnummer: 000023163372

------------------------------------------------------------------------------------------------


Prijzen en Voorwaarden betreffende het zaalgebruik in Wijkcentrum Froskenburch


============================================
LET OP: 
Helaas is het voorlopig niet mogelijk
om een zaal te bespreken.
         =============================================

De maanden juli en augustus is het gebouw gesloten i.v.m. een zomerstop.

Waarvoor kunt u een zaal gebruiken?
U kunt gebruik maken van een zaal in het wijkgebouw, mits uw activiteit niet besloten is, maar wijkbewoners de mogelijkheid biedt om deel te kunnen nemen aan eenmalige of terugkerende activiteiten bedoeld voor kinderen, tieners, volwassenen, ouderen of voor alle leeftijden (vergaderingen uitgezonderd). U kun geen zaal gebruiken voor besloten bijeenkomsten van persoonlijke aard zoals feesten en partijen. 

----------------------------------------------------
>> Zaal reserveren << (voorlopig geen zalen beschikbaar)
Via de link hierboven kunt u een zaal aanvragen. 
U krijgt per mail een bevestiging wanneer de zaal 
voor u is gereserveerd.

Zaalgebruik annuleren:
Wanneer u minimaal 1 dag van tevoren de zaal wordt geannuleerd, dan worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht. Wordt de zaal op de dag zelf geannuleerd, dan zijn wij genoodzaakt om annuleringskosten in rekening te brengen.
----------------------------------------------------
Voor vragen kunt u mailen naar:
Email: zaalgebruik.aldlan@gmail.com
----------------------------------------------------

Kosten voor het gebruik van een zaal worden uitsluitend per dagdeel berekend, ongeacht de duur van de activiteit.

Een dagdeel is:
Ochtend:
09:00 - 12:00 uur
Middag:
12:00 - 17:00 uur
Avond:
Zalen niet beschikbaar

Wordt de zaal eerder of langer gebruikt, dan wordt er € 5,00 per uur meer in rekening gebracht. 

Routebeschrijving:
Klik >hier<
-------------------------------------------------------------------------------------------
Beschikbare zalen:
Zaal 1 (tot 100 personen)
Geschikt voor diverse grote activiteiten en bijeenkomsten.

Kosten:
* Voor niet commerciële activiteiten:
€ 30,00 per dagdeel tijdens de reguliere openingstijden ***

** Voor commerciële activiteiten:
€ 60,00 per dagdeel tijdens de reguliere openingstijden ***

Prijzen zijn inclusief 1 persoon voor de bediening. 
Buiten de reguliere tijden om komt er nog eens € 5,00 per uur per persoon voor de bediening bij.
Wanneer het nodig is zal een extra barmedewerker worden ingezet.

Aanwezig:
-Spiegelwand
-Geluidsapparatuur 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Zaal 2 (tot 25 personen)
Geschikt voor cursussen, educatie, vergaderingen, workshops en creativiteit.

Kosten:
* Voor niet commerciële activiteiten:
€ 15,00 per dagdeel 

** Voor commerciële activiteiten:
€ 30,00 per dagdeel 


Prijzen zijn inclusief 1 persoon voor de bediening. 
Buiten de reguliere tijden om komt er nog eens € 5,00 per uur per persoon voor de bediening bij.

Aanwezig:
-Schoolbord
-Flipover
-------------------------------------------------------------------------------------------
Zaal 6 (tot 15 personen. 20 max.)
Geschikt voor cursussen, educatie en vergaderingen.

Kosten:
* Voor niet commerciële activiteiten:
€ 15,00 per dagdeel 

** Voor commerciële activiteiten:
€ 30,00 per dagdeel 


Prijzen zijn inclusief 1 persoon voor de bediening. 
Buiten de reguliere tijden om komt er nog eens € 5,00 per uur per persoon voor de bediening bij.

Aanwezig:
-Beeldscherm met aansluiting voor laptop
-Flipover
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ontmoetingsruimte/Bargedeelte (tot 50 personen)
Alleen beschikbaar buiten de reguliere openingstijden ***
Geschikt voor diverse informele bijeenkomsten.

* Kosten voor niet commerciële activiteiten:
Zaalgebruik:
€ 20,00 per dagdeel
Bediening:
€   5,00 per uur per persoon

** Kosten voor commerciële activiteiten:
Zaalgebruik:
€ 45,00 per dagdeel
Bediening:
€   5,00 per uur per persoon

Standaard is er 1 persoon voor de bediening aanwezig. Wanneer het nodig is, zal een extra barmedewerker worden ingezet voor een meerprijs van € 5,00 per uur.


-------------------------------------------------------------------------------------------
* NIET COMMERCIËLE ACTIVITEITEN:
Dit zijn activiteiten van zaalgebruikers die binnen de doelstellingen van de wijkorganisatie Aldlân vallen, zoals verenigingen en stichtingen, ook wel non-profitorganisaties genoemd, die zonder winstoogmerk werken en geen subsidies/vergoedingen ontvangen. Ook voor gebruikers met een kleine beurs worden deze tarieven in overleg en ter beoordeling door de verantwoordelijke van de wijkorganisatie gehanteerd. Daarbij mag een kleine vergoeding van deelnemers worden gevraagd om onkosten te dekken, zoals bijvoorbeeld zaalgebruik en benodigdheden. Deze vergoeding mag dan niet meer bedragen dan € 7,50 per persoon.

** COMMERCIËLE ACTIVITEITEN:
Dit zijn activiteiten van zaalgebruikers die buiten de bovengenoemde voorwaarden vallen.

Heeft u nog vragen? Bel of mail even. De gegevens staan bovenaan deze pagina.

*** REGULIERE EN NIET REGULIERE OPENINGSTIJDEN:
Reguliere openingstijden zijn tijden waarbij het gebouw altijd open is, waarbij een barmedewerker standaard aanwezig is. De actuele openingstijden zijn >hier< te zien.

Niet reguliere openingstijden zijn openingstijden waarbij het gebouw normaal niet geopend is, maar voor een activiteit speciaal moet worden geopend door een barmedewerker die dan tijdens de activiteit aanwezig moet zijn. Dit geldt hoofdzakelijk voor eenmalig zaalgebruik. De actuele openingstijden zijn >hier< te zien.

EXTRA MOGELIJKHEDEN:
Gebruik Beeldscherm: € 7,50 per dagdeel. 
  Aansluitingen: USB, HDMI, Scart, 
  Alleen in zaal 6 beschikbaar
  Powerpoint presentaties alleen via een eigen laptop.
- Gebruik Flip-over: € 0,40 per gebruikt vel.
- Gebruik Audio/disco apparatuur en discoverlichting: € 7,50 per dagdeel.

  Alleen in Zaal 1 te gebruiken.
-------------------------------------------------------------------------------------------
VOORWAARDEN:
Prijzen:
Wij hanteren standaard prijzen. Er worden geen kortingen gegeven, prijsafspraken of uitzonderingen gemaakt.

Betaling:
Betaling kan na afloop contant (pinnen kan ook) of door middel van een toegestuurde factuur.

Bediening:

Er is ten alle tijde een barmedewerker van de wijkorganisatie aanwezig wanneer een zaal in het gebouw wordt gebruikt voor activiteiten. Deze heeft dan ook de verantwoordelijkheid over het gebouw en alles wat daarin gebeurd. Zaalgebruikers mogen niet zelf gaan bedienen.


Etenswaren:

Deze mogen in sommige gevallen zelf worden meegebracht. In overleg kunnen hierover afspraken worden gemaakt.

Drankjes:
Deze worden ten alle tijde betrokken van de wijkorganisatie. Drankjes mogen niet zelf worden meegebracht.

Geen sterke dranken:

Er worden geen sterk alcoholhoudende dranken geschonken. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

Zaal klaar zetten en opruimen:
De zaal dient door de gebruiker zelf te worden klaar gezet en netjes, veegschoon en opgeruimd te worden achter gelaten! Mocht dit niet zo zijn, dan wordt er € 10,00 schoonmaakkosten  in rekening gebracht.


Het wijkgebouw moet om uiterlijk 01.00 uur leeg zijn i.v.m. onze vergunning.

Parkeergelegenheid:
Op het parkeerterrein voor het gebouw kunnen meer dan 45 auto's gratis worden geparkeerd.

Routebeschrijving:

Klik >hier<
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het wijkgebouw is rolstoelvriendelijk ingericht!
------------------------------------------------------------------------------------------------------WijkkrantOnline wijkkrant:
Bekijk >hier< de nieuwste editie van de wijkkrant. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
De wijkkrant verschijnt 4 maal per jaar in een oplage van 3750 wijkkranten en wordt huis aan huis in de wijk Aldlân verspreid. De kosten voor het maken en het drukken van de wijkkrant worden in z'n geheel betaald uit advertentie-inkomsten.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Kopij inleveren:
Uiterlijk tot 29 juni 2018 kunt u kopij aanleveren voor de eerstvolgende wijkkranten.
Bij voorkeur uw kopij inleveren in Word, JPG, of PDF 
per e-mail: wijkkrant.aldlan@gmail.com  
Getypte stukken kunt u deponeren in de brievenbus van het wijkgebouw onder vermelding van "Redactie Wijkkrant".
Heeft u een vraag, dan kunt u het volgende telefoonnummer bellen: 0654358425
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Adverteren:
Cor Scheepstra
acquisitie.wijkkrant.aldlan@gmail.com 
0648556054
De prijzen voor het plaatsen van een advertentie vind u >hier<.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Debiteuren administratie:
Tanja Konovalova
debiteuren.wijkkrant.aldlan@gmail.com
0634188323
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Geen Wijkkrant ontvangen?
Vul het >invulformulier< in wanneer u de laatste wijkkrant nog niet thuis heeft ontvangen.
Voor een persoonlijk contact belt u naar Piet Bootsma, 0618217332
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Wijkkrant bezorgers gevraagd:
Regelmatig zoekt de redactie mensen die de wijkkrant willen bezorgen. Het vergt 4 maal per jaar ongeveer 2 uurtjes van uw tijd. Helpt u ons mee?
U kunt zich als bezorger aanmelden door het >aanmeldformulier< in te vullen.


------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestuur


Kijk >hier< voor alle contactgegevens, zoals: adres wijkgebouw, zaalbespreking, algemene vragen en het secretariaat.
---------------------------------------------------------------
Vice-Voorzitter/Penningmeester
Cor Peereboom

Email: penningmeester.aldlan@gmail.com
---------------------------------------------------------------
Secretaris bestuur
Piet Bootsma

Email: bestuurslid1.aldlan@gmail.com
Klik >hier< voor het algemeen secretariaat.
---------------------------------------------------------------

Bekijk >hier< de uitgebreide taakverdeling.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactpersonen Zaalgebruikers Activiteiten

ALGEMENE VRAGEN, SECRETARIAAT:
Klik >hier<
----------------------------------------------------------------------------------
ZAALGEBRUIK
Klik >hier
----------------------------------------------------------------------------------
VROUWENGROEP
Margriet van Marle
058-2881928
Irene v.d. Vlugt
058-2122474
----------------------------------------------------------------------------------
BRIDGE >Info<
Wout Miedema
058-2670686 of 06.11097437
Jan van Boekel
058-2882097
----------------------------------------------------------------------------------
JEUGD >Info<
Johan Adema (Wellzo)
06.27271750
----------------------------------------------------------------------------------
KINDERBINGO >Info<
Grietje Postma 
06.39329406
Anita Sinnema
06.41794850
----------------------------------------------------------------------------------
KINDERDISCO >Info<
Vrijwilligers gezocht.
----------------------------------------------------------------------------------
TONEELGROEP "VENSTERS" >Info<
----------------------------------------------------------------------------------
SINT NICOLAASFEEST >Info<
----------------------------------------------------------------------------------
KINDERKLEDINGBEURS >Info<
Contact
Website: www.kledingbeursaldlan.nl 
----------------------------------------------------------------------------------
BILJARTCLUB "DE FROSK" >Info<
Johan Staalstra
058-2880875
----------------------------------------------------------------------------------
TOP FIT >Info<
Joukje Kazimier
058-2675598
----------------------------------------------------------------------------------
COMPUTER INLOOP SENIOREN >Info<
Piet Bootsma
06.18217332
Email: bestuurslid1.aldlan@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------
WIJKPANEL ALDLAN 
Email: info@wijkpanelaldlan.nl 
Website: www.wijkpanelaldlan.nl
----------------------------------------------------------------------------------
BEHEER WEBSITE EN SOCIAL MEDIA
Contact

------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijkorganisatie in Leeuwarden

WIJKORGANISATIES IN LEEUWARDEN
Een overzicht van alle Wijkorganisaties, Wijkverenigingen, buurthuizen en Wijkpanels in Leeuwarden vind je op